Stein Dankert Kolstø

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forskningsleder i prosjektet Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall = ARGUMENT, støttet av NFR. Et  samarbeidsprosjekt ledet av Bergen Kommune.

ARGUMENT vil gjennomføre klasseromsforskning som undersøker effekten av elevers arbeid med nære og ekte tall knyttet til samfunnsaktuelle kontroverser. Resulatene blir satt inn i et systematisk program for skoleutvikling. Gjennom et tett samarbeid mellom forskere og lærere, vil vi utvikle undervisningsressurser og metoder som tar med elevene i et løp rettet mot erfaringsbasert utvikling av kompetanser knyttet til utforskning, argumentasjon og kritisk tenkning i kombinasjon med faglige kompetanser i naturfag og matematikk. ARGUMENT er en integrert del av Bergen kommunes kontinuerlige skoleutviklingsarbeid. Prosjektet legger ut informasjon om prosjektets innhold og aktiviteter og skisser til læringsløp.

 

Formidling

Intervju om Utforskende læringsdialoger i naturfagundervisning i podcasten til naturfagdidaktiker Mari Sjøberg, publisert 11. oktober 2022.

Kolstø, S. D. (2022). Fysikk - et ideelt fag for opplæring i kritisk tenkning. Invitert innlegg på Landskonferansen om fysikkundervisning. Orkdal: Norsk fysikklærerforening, 10.08.2022

Fremtidens medborgere. Invitert innlegg til debatt på HELL-konferansen, Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning, Trondheim, 17.11.2021

Kolstø, S. D. (2021). Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag (Inquri and critical thinking for deeper learning in science). Digitalt innlegg på Lærernes dag arrangert av Universitetet i Bergen. Bergen 29.02.2021.

Kolstø, S. D., Stadler, M., Kvam, O. V., Thorsheim, F., Mestad, I., Lie, J., . . . Tangen, J. (2021). ARGUMENT-modellen for samfunnsrelatert utforskende læring i realfagene. 5. Retrieved from https://argument.uib.no/modellen/

Kolstø, S. D., Stadler, M., Kvam, O. V., Thorsheim, F., Mestad, I., Lie, J., . . . Tangen, J. (2021). Hjelp til kritisk tenkning. Læringsressurser for ungdomsskole. Retrieved from https://argument.uib.no/kritisk-tenkning/

Kolstø, SD.: Fagfornyelsen. Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning. Heldagsseminar for lærere ved Laksevåg Videregående skole og Begen Maritime videregående skole. Planleggingsdag på Salem konferansesenter, Bergen, 30. januar 2020.

Kolstø, SD.: Utforskende læring. Prinsipper illustrert med eksempel fra ungdomsskoleprosjekt om elektromagnetisme. Digitalt kurs for lærere ved Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen. Bergen 29.04.2020

Kolstø, SD., Mestad, I., Stadler, M., Arildsen, J. og Akselsen, H.: Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid? Naturfagkonferansen 2020. Digital konferanse: Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, 10.10.2020

Kolstø, SD.: Elevaktive undervisningsformer. Prinsipper og eksempler. Digitalt kurs for lærere ved friskolene i gamle Hordaland. Hordalands fagnettverk i naturfag, Bergen 23.09.2020

Kolstø, SD.: ARGUMENT – Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall. Invitert foredrag på den nasjonale HELL-konferansen, Nasjonalt nettverk for naturfag.  11.11.2020.

Kolstø, S.D.: Dybdelæring og kritisk tenkning i naturfag. Kurs for naturfaglærere i regi av nettverk for realfag i Hordaland Fylke. Bergen katedralskole 8.november 2019

Knain, E., & Kolstø, S. D. (2019). Elever som forskere i naturfag (2. utgave. ed.). Oslo: Universitetsforlaget.

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2019). Fysikkdidaktikk (2. utgave. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kolstø, S.D. Dybdelæring og kritisk tenkning. Presentasjon på Kick-off-dag for Fagfornyelsen for friskoler 13.august 2019

Kolstø, S.D., F. Thorsheim og O.V. Kvam: Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall = ARGUMENT. Et  samarbeidsprosjekt ledet av Bergen Kommune. Presentasjon på Faglig pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen 1. Februar 2019.

Kolstø, S.D.:  Fagfornyelsen: Ny læreplan i naturfag. Innledning til debatt på møte i Realfagpartnerskapet. Universitetet i Bergen 24. Oktober 2018

Kolstø, S.D.: Perspektiver på argumentasjon. Presentasjoner på kurs for lærerutdannere i regi av Naturfagsenteret. Gardermoen 3. desember 2018

Thorsheim, F., Kolstø, S. D., & Andresen, M. U. (2016). Erfaringsbasert læring. Naturfagdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Kolstø, S.D.: Hvordan sikrer vi oss at elevene lærer noe når de jobber utforskende? Invitert plenumsforedrag på Nysgjerrigperkonferansen, Oslo 10. november 2017

Kolstø, S.D.: Utvikling av undervisning: bruk av studentaktiverende spørsmål under forelesninger. Seminar for Institutt for fysikk og teknologi på Solstrand, Os 5. oktober 2017

Dybdelæring i fag. Heldagsseminar for grunnskoler i Austrheim kommune 14. august 2017

Kolstø, S.D.: Faglig produktiv tenkning gjennom muntlige aktiviteter – med eksempler fra naturfag. Invitert foredrag på Nasjonal konferanse om lesing, Sola, Stavanger 3. april 2017

Kolstø, S.D.: Veiledning for læring i utforskende prosjekt. Seminar for lærere ved Rothaugen skole. Bergen, 27. mars 2017

Undervisning

Jeg underviser i fysikkdidaktikk og naturfagdidaktikk ved lektorutdanningen og på ett-årig praktisk-pedagogisk utdanning.

Min tenkning og praksis som lærerutdanner har jeg forsøkt å formulere i en "pedagogiske portefølje" tilgjengelig nedenfor.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Intervju
Doktorgradsavhandling
Digitale læremidler
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leder
Kronikk
Lærebok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig foredrag
Brosjyre
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Rapport
Programdeltagelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin