Stian Knappskog

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Genetiske mekanismar som gir resistens mot behandling hos kreftpasientar

Nokon kreftpasientar opplever dårlig effekt av behandlinga. Vår forsking fokuserer på genetiske og molekylære mekanismar som gjer at enkelt-svulstar ikkje responderer på ulike kreft-medikament. Målet med er å identifisere genetiske mekanismar som kan nyttast som såkalla prediktive biomarkørar, dvs markørar som kan indikere kva for type cellegift som vil være mest nyttig for kvar enkelt pasient.

 

Nøkkel-publikasjonar:

Venizelos et al. Genome Medicine, 2022

Eikesdal et al. Annals of Oncology, 2021

Knappskog et al. Molecular Oncology, 2015

Knappskog et al. Breast Cancer Research, 2012

 

 

Medfødte variantar som påvirkar kreftrisiko

I tillegg til genvariantar som endrar aminosyrerekkjefølgja i protein, kan kreftrisiko vere påvirka av variantar som ligg i ikkje-proteinkodande delar av DNA eller i mekanismar som styrer korleis eit gen vert uttrykt. Vi jobbar med variantar som ligg i promoterområdene til gen som er involvert i kreftutvikling. Vi jobbar særskilt med variantar i promoteren til MDM2-genet, der vi m.a. har identifisert ein variant (SNP285) som gir 37% redusert risiko for brystkreft og 39% redusert risiko for eggstokkreft i nokre grupper av europeiske kvinner. I tillegg jobbar vi med regulering av BRCA1 genet, der vi har funne at medfødt feil-regulering gir 2-3 gonger auka risiko for eggstokkreft.

 

Nøkkel-publikasjonar:

Lønning et al. JAMA Oncology, 2022

Lønning et al. Annals of Internal Medicine, 2018

Knappskog et al. European Journal of Cancer 2012

Knappskog et al. Cancer Cell, 2011

 

 

Kreftheterogenitet og evolusjon

Mange kreftsvulstar er heterogene, og er bygd opp av subklonar som er genetisk ulike. Vår forsking fokuserer på korleis ulike subklonar vekst og ter seg gjennom sjukdomsforløpet. Dette inkluderer kva som skjer når sjukdommen spreier seg i kroppen, og kva som skjer når pasienten får behandling med ulike typar medikament.

 

Nøkkel-publikasjonar:

Birkeland et al. Nature Communications, 2018

Yates et al. Cancer Cell, 2017

Yates et al. Nature Medicine, 2015

 

Formidling

Avisreportasje om ny årsak til brystkreft (2024.01.16)

https://www.ba.no/caroline-fikk-den-mest-aggressive-formen-for-brystkreft-haper-ny-forskning-vil-gi-svar/s/5-8-2494856

 

Avisreportasje om ny årsak til brystkreft (2023.12.)

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/Kn5z04/studie-aarsaken-til-brystkreft-kan-oppstaa-i-fosterlivet

 

Innslag i Dagsrevyen om funn i PETREMAC-studien (2021.04.15)

Åse vart kreftfri etter «umogeleg» behandling – NRK Vestland

 

Avisreportasje om nytt sekvenseringsinstrument (2019.10.02)

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6jeX98/kreftforskerne-vet-ikke-hvorfor-noen-svulster-ikke-reagerer-paa-behandl

 

Avisreportasjer om forskingsfunn og publikasjon  (2018.01.16)

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/G1QO46/norske-forskere-med-internasjonalt-gjennombrudd-kan-pavise-kreftrisiko-i-ufodte-barn

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/oR617R/Norske-forskere-kan-pavise-kreftrisiko-hos-ufodte-barn

 

Avisreportasjer om forskingsfunn og publikasjon  (2017.08.14)

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/norske-forskere-med-nytt-gjennombrudd-kan-gi-bedre-behandling-av-brystkreft/a/24115097/

https://www.ba.no/helse/haukeland-universitetssykehus/nyheter/bergensforskere-med-kreftgjennombrudd/s/5-8-631593

 

Avisreportasje om Ung Forsker-pris ved Onkologisk Forum (2016.11.18)

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/18/stian-knappskog-far-ung-forsker-prisen-2016/?acceptCookies=true

 

TV-innslag om ny klinisk studie - PETREMAC (2016.07.03)

http://www.tv2.no/a/8421737/

 

TV-innslag om ny klinisk studie - PETREMAC (2016.07.05)

http://www.tv2.no/a/8428791/

 

Avisreportasje om forsking finansiert av Rosa sløyfe-aksjonen (2015.10.29)

http://www.ba.no/nyheter/helsevesen/medisin-og-helse/her-gar-midlene-fra-rosa-sloyfe/s/5-8-183805

 

TV intervju om donasjon frå Mohn (2014.12.23)

https://tv.nrk.no/sok?q=Stian%20Knappskog&filter=rettigheter

 

Film for Kreftforeningen angåande Rosa sløyfe-aksjonen (2013.09.20)

https://www.youtube.com/watch?v=Sr4qk4RKz3I

 

Avisreportasje om oppdaging av genvariant som reduserer kreftrisiko (2011.02.15)

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fant-supergen-som-beskytter-mot-kreft/a/10038307/

http://www.forskningsradet.no/prognett-kreftsatsing/Nyheter/Genvariant_reduserer_kreftrisiko/1253964771715&lang=no

 

 

Publikasjoner

Publikasjonar lista i PubMed:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=knappskog+s

 

Publikasjonar lista i Cristin:

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Samarbeid

Cancer Genome Project, Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK

http://www.sanger.ac.uk/

 

Norsk Kreftgenomikk Konsortium(NCGC)

http://kreftgenomikk.no/en/