Tore Skodvin

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskning

Overflate-og kolloidkjemi

Partikkeldannelse i surfaktantsystemer og emulsjoner, i batch og flow

 

Undervisning

Fra V-23 emenansvarlig for KJEM299- Bachelorprosjekt i Kjemi og NANO299- Bachelorprosjekt i Nanoteknologi.

Fra H-22 "medansvarlig" (lab-kurs) for MTEK320 - Flowkjemi og -teknologi.

Har undervist KJEM100 (Kjemi i naturen) (Fra H-2011). Også undervist "Eksperimentelle  teknikker i fysikalsk kjemi" (KJEM319)

Har tidligere også undervist kursene Overflate- og kolloidkjemi (KJEM214), Kjemisk Termodynamikk (KJEM210) og  "Nanoprosesser og Nanomaterial" (NANO200).

Masteroppgaver blir gitt innen følgende forskningsområder:

 Nano-partikler fra surfaktantsystemer og andre kolloidale systemer

I kolloidale systemer vil kjemiske reaksjoner (som f.eks utfelling av partikulært materiale) være bestemt bl.a. av størrelsen på de kolloidale domenene. Svært ofte vil partikler som dannes være såkalte nanopartikler. Ved å bruke surfaktanter kan vi få en rekke ulike typer surfaktantaggregater som er i den kolloidale størrelsesorden.

Problemstillinger som kan være aktuelle:

 • Kartlegging av surfaktantsystemer som kan være aktuelle som "matriser" for partikkeldannelse; Hvilke materiale kan dannes i systemene?
 • Reaksjoner i mikroemulsjoner (en type surfaktantsystem); hvordan kontrollere partikkelstørrelsen?
 • Reaksjoner i mikroemulsjoner; ulike strategier for reduksjon av metall-ioner
 • "Gjenbruk" av mikroemulsjoner, kan samme surfaktantsystem brukes flere ganger for en gitt partikkelsyntese?
 • "Nano-emulsjoner" som reaksjonsmedium

Surfaktantssystemene og nanopartikler kan bl.a. bli karakterisert med dynamisk lysspredning (partikkelstørrelse, oveflateladning m.m). Også andre eksperimentelle teknikker som rheologi, Langmuir-Blodgett-deponering, elektronmikroskopi m.m. vil være aktuelle.

Titler på tidligere gitte masteroppgaver/hovedfagsoppgaver

 • Vann i silikonolje, dielektriske egenskaper : innvirkning av flokkulering, viskositet og dråpestørrelse 
 • Framstilling av polyamidmikrokaplser, og studiet av disse ved hjelp av FTIR og scanning elektronmikroskopi
 • Gasshydratstudier: Adsorbsjon av kjemikalier (inhibitorer) på hydrat­over­flater og dielektrisk karakterisering av hydrat­dannelses­prosessen 
 • Hausmannite as an Alternative Weighting Agent in Oil Based Drilling Fluids
 • An Investigation of Formation Damage Mechanisms of Oil Based Drilling Fluids

 • An experimental study of the formation of silver nanoparticles from microemulsions
   
 • Evaluering av kompatibilitet av parenterale smerteblandinger ved hjelp av Tyndall-metoden

 

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig foredrag
Leksikonartikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Vijayshankar Asokan, Pawel Kosinski, Tore Skodvin, Velaug Myrseth
Characterization of carbon black modified by maleic acid
Frontiers of Materials Science, 2013, Volume 7(3) p.302-7

Corak, D., Barth, T., Høiland, S., Skodvin, T., Larsen, R., Skjetne, T.
Effect of subcooling and amount of hydrate former on formation of cyclopentane hydrates in brine.
Desalination, 2011, Volume 278 (1-3) p. 268-74

Allouni, Zouhir Ekeland; Cimpan, Mihaela Roxana; Høl, Paul Johan; Skodvin, Tore; Gjerdet, Nils Roar.
Agglomeration and Sedimentation of TiO2 Nanoparticles in Cell Culture Medium. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2009 ;Volum 68.(1) s. 83-87

Helseth, Lars Egil; Skodvin, Tore.
Optical monitoring of low-field magnetophoretic separation of particles. Measurement science and technology 2009 ;Volum 20.(9)

Skodvin, Tore
Characterization of surfactant systems containing Fe(II) and Fe(III) and the formation of magnetic particles. 13th IACIS International Conference on Surface and Colloid Science; 2009-06-14 - 2009-06-19 (Poster)

Feldman, Yuri; Skodvin, Tore; Sjöblom, Johan. 
Dielectric Spectroscopy on Emulsions and Related Colloidal Systems- A Review. I: Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology. Marcel Dekker 2001 ISBN 0-8247-0454-1. s. 121-

Skodvin, Tore
(Aqueous core)Microcapsule Suspensions and W/O-Emulsions. Comparison of Dielectric Properties. XV Conference, European Colloid and Interface Society; 2001-09-16 - 2001-09-21

Skodvin, Tore
Formation of Gas hydrates in stationary and flowing W/O emulsions. I: Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology. Marcel Dekker 2001 ISBN 0-8247-0454-1. s. 18-

Skodvin, Tore
Suspensions of Aqueous Core Microcapsules - Application as "Model" W/O-Emulsions?. Surfaktanter i Teknikens Tjänst; 2001-12-14 - 2001-12-16

Skodvin, Tore
Dielektrisk spektroskopi og vann-i-olje emulsjoner. surfaktanter i teknikens tjänst; 2000-04-13 - 2000-04-14

Sjøblom, J.; Førdedal, H.; Skodvin, Tore; Gestblom, B.. 
Emulsions characterized by means of time domain dielectric measurements (TDS). Technical applications. Journal of Dispersion Science and Technology 1999 ;Volum 20.(3) s. 921-943

Skodvin, Tore
Gas hydrates in offshore oil production. [Mangler data]; 1999

Mouraille, O.; Skodvin, Tore; Sjöblom, Johan; Peytavy, J.L.. 
Stability of Water-in-Crude Oil Emulsions: Role Played by the State of Solvation of Asphaltenes and by Waxes. Journal of Dispersion Science and Technology 1998 ;Volum 19.(2&3) s. 339-368

Sjöblom, Johan; Pettersen, B.H.; Skodvin, Tore. 
Dielectric Properties of W/O Emulsions and Particulate Suspensions. I: Handbook on Ultrasonic and dielectric characterization. : American Ceramic Society 1998 s. 47-74

Sjöblom, Johan; Skodvin, Tore; Holt, Ø.; Nilsen, F.P.. 
Colloid chemistry and modern instrumentation in offshore petroleum production and transport. Colloids and Surfaces 1997 ;Volum A123-124. s. 593-607

Skodvin, Tore; Sjøblom, Johan. 
Dielectric spectroscopy on w/o emulsions under influence of shear forces. Colloid and Polymer Science 1996 ;Volum 274. s. 754-762

Skodvin, Tore; Sjøblom, Johan. 
Models for the dielectric properties of flocculated emulsions. Journal of Colloid and Interface Science 1996 ;Volum 182. s. 190-198

Skodvin, Tore
Dielectric properties of flocculated water-in-oil emulsions.. Bergen: Department of Chemistry, University of Bergen 1995 (ISBN 82-7406-011-3) 1 s.

Jacobsen, T.; Skodvin, Tore; Sjöblom, J.. 
Dielektrisk spektroskopi og flerfasestrømning. Kjemi 1994 ;Volum 9. s. 12-16

Sjöblom, J.; Skodvin, Tore; Jakobsen, T.; Dukhin, S. S.. 
Dielectric spectroscopy and emulsions a theoretical and experimental approach. Journal of Dispersion Science and Technology 1994 ;Volum 15. s. 401-421

Skodvin, Tore; Jakobsen, [Mangler fornavn]; Sjöblom, J.. 
Dielectric properties of w/o emulsions under flow. Journal of Dispersion Science and Technology 1994 ;Volum 15. s. 423-448

Skodvin, Tore; Sjöblom, J.; Sæten, J. O.; Wärnheim, T.; Gestblom, B.. 
A time domain dielectric spectroscopy study of some model emulsions and liquid margarines. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 1994 ;Volum 83. s. 75-82

Skodvin, Tore; Sjöblom, J.; Sæten, O.; Urdahl, O.; Gestblom, B.. 
Water-in-crude oil emulsions form the Norwegian continental shelf. Part IX. A dielectric spectroscopic characterization of authentic as well as model systems. Journal of Colloid and Interface Science 1994 ;Volum 166. s. 43-50

Jakobsen, T.; Skodvin, Tore; Sjøblom, J.. 
Dielektrisk Spektroskopi og Flerfasestrømning.. Kjemi 1993 ;Volum 9. s. 12-16

Sjøblom, Johan; Skodvin, Tore; Selle, M. H.; Sæten, Jens Olav; Friberg, S. E.. 
Dielectric Properties of 1-alcohol/Hydrated Copper Nitrate/Tetraethyl Orhtosilicate Solutions.. J Phys Chem 1992 ;Volum 96. s. 8578-8581
 

Hva står det?

Teksten på genseren er kanskje litt vanskelig å lese, men det står altså  "I am a CHEMIST. To save time, let's just assume that I'm never wrong.