Torjus Midtgarden

Stilling

Professor

Tilhørighet

Senter for vitenskapsteori

Forskergrupper

Forskning

Torjus Midtgarden sitt arbeid fokuserer på amerikansk pragmatisme og korleis denne er relevant for sosial og politisk teori i dag. Han har dei siste åra undersøkt korleis både klassisk pragmatisme (John Dewey) og nypragmatisme (Robert Brandom) utviklar ulike perspektiv frå Hegels filosofi, og han har studert korleis Dewey sin pragmatisme spesielt kan gje bidrag til kritisk sosial teori (Axel Honneth, James Bohman). Sammen med tyske og franske sosiologar og filosofar utforskar han for tida Dewey sin pragmatisme i høve til Amartya Sen si kapabilitetstilnærming. Fokuset ligg her på ein argumentasjon for korleis individ sine kapabilitetar kan sjåast på som avhengige av kollektive kapabilitetar og av transaksjonar med ikkje-menneskeleg natur.

 

Formidling

Debattinnlegg: Juridisk fakultet ved UiB må avslutte samarbeid med Israel. Bergens Tidende, 14.03.24

Debattinnlegg: Avslutt samarbeid med israelske universitet, UiB! Khrono, 05.03.24

Publikasjoner

Communication as Transmission and as Ritual: Dewey’s Account of Communication and Carey’s Cultural Approach. Contemporary Pragmatism, 18(2), 113-133 (2021)

'Peirce’s Classification of the Sciences.' Knowledge Organization 47(3): 267-278 (2020).

'A Wide View of Democracy and An Inclusive Conception of The Social,' European Journal of Pragmatism and American Philosophy [Online], XII-1 | (2020)

'Charles S. Peirce: Pragmatism, Logic and Metaphysics,' pp. 191-216 in Leila Haaparanta and Heikki Koskinen (eds.) Categories of Being: Essays on Metaphysics and Logic, (2012).

'Dewey's Philosophy of Language', Revue Internationale de Philosophie, 245.3 (2008) 257-272

'Peirce’s Epistemology and Its Kantian Legacy: Exegetic and Systematic Considerations', Journal of the History of Philosophy, 45.4 (2007) 577-601

'Introduction', (with Vincent Colapietro and Torill Strand), Studies in Philosophy and Education, 24.3-4 (2005) 167-177

'Pragmatism and Peirce's Definition of the Purpose of a University', Studies in Philosophy and Education, 24.3-4 (2005) 327-335

'On the Prospects of a Semiotic Theory of Learning', Educational Philosophy and Theory 37.2 (2005) 239-252

'Måling av pasientsentrert kommunikasjon' ('Measuring Patient-centered communication'), Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 125.22 (2005) 3133-3135.

'Peirce on the Notion of Self and Personal Identity', History of Philosophy Quarterly, 19.1 (2002) 109–124.

'Iconic Aspects of Language and Language Use: Peirce's Work on Iconicity Revisited', Semiotica, 139.4 (2002) 227–244.

Peirce's Speculative Grammar from 1895-1896: Its Exegetical Background and Significance, Transactions of the Charles S. Peirce Society, XXXVIII (2001): 81–96.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
2001
2000
1996

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Philosophy of Science, Philosophy of Education, American Pragmatism