Vigdis Vandvik

Stilling

Professor, Senterleder, CeSAM senter for bærekraftig arealbruk

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg er en planteøkolog og er interessert i hvordan naturlige prosesser og globale endringer påvirker planter, biologisk mangfold, og økosystemers funksjoner og tjenester på forskjellig romlige otg temporære skalaer: JEg forsker på: 

  • Effekter av klima og miljøendringer, og hvordan disse påvirker naturen på forskjellig nivå - fra plantefysiologi via populasjonsdynamikk til samfunnsprosesser og biodiversitet 
  • Menneskenes bruk av naturen, før og nå, og effekter på økosystemene
  • Økologiske prosesser i plantesamfunn, og spesielt hvordan spredning og nisjer bidrar til mønstrene i diversitet og dominans vi finner i naturen 
  • Regenerasjonsøkologi og frøbankdynamikk
  • Bedre biologiutdanninger

Min gruppe - Between The Fjords Lab - bruker makroøkologiske eksperimenter - det vi si si at vi replikerer økologiske felteksperimenter på tvers av brede geografiske og klimatiske gradienter i Norge og over hele kloden - for å forstå generelle økologiske mønstre og prosesser så vel som romlig variasjon i disse. Vår forskning er både metodologisk og konseptuell, og utføres oftest i alpine, grasmarker eller lyngheisystemer. Vestland Climate Grid er vår viktigste eksperimentelle lekegrind. Vi kombinerer disse felteksperimentene med laboratorieeksperimenter og feltobservasjonsdata.

Gjennom mine egne forskningsprosjekter og samarbeid i Norge, Europa, USA, Uganda, Nepal, Kina og Peru får jeg muligheten til å utforske disse spørsmålene i ulike regioner, studiesystemer og ved å bruke ulike metoder.

Felteksperimenter gir muligheter for studentaktiv forskning, og min forskning er testbed for å utvikle effektive måter å undervise og lære på som integrerte komponenter i "ekte" forskningsprosjekter. Jeg kan tilby PhD-, Msc- og bachelorprosjekter i forbindelse med de fleste av mine forskningsprosjekter.

Jeg brenner for forskningsintegritet, FAIR åpen forskningspraksis, forskningskvalitet og forskningskommunikasjon og påvirkning på samfunnet. Jeg er aktiv innen forskningsformidling, og har jobbet med naturforvaltnings- og vernemyndigheter i Norge, med IPBES og det UNESCO-anerkjente Heathland Center på Lygra for å utforske vitenskapspolitiske koblinger knyttet til forskningen min.

 

Formidling

Jeg driver populærvitenskaplig formidling i sosiale og trykte medier, og deltar i forskjellige prosesser inn mot naturforvaltning og politikk for å kommunisere resultater og samfunnsmessige implikasjoner av min forskning. 

Utvalgte verv: 

2019 – 2023    Coordinating Lead Author på Naturpanelets rapport om fremmede arter (Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES [http://ipbes.net/] thematic assessment of invasive alien species and their control (deliverable 3 (b)) 

2022 –     Medlem av Etikkrådet for Statens pensjosfond utland  https://etikkradet.no/ 
2022 – 2023    Medlem av NATURRISIKOUTVALGET https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppnevner-naturrisikoutvalg/id2920345/  
2019 –     Ambassadør for åpne data, GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY https://www.gbif.org/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors 

Undervisning

Jeg underviser følgende kurs:

BIO 299 Forskningspraksis i biologi

 

Veiledning av MSc og PhD studenter

Jeg kan tilby MSc or PhD-oppgaver og små Bachelor-prosjekter for lavere grads studenter knyttet til de fleste forskningsprosjektene mine. Se beskrivelse av prosjketene på linkene til høyre på sida.  Her er navn og forskningstema for mine tidligere og nåværende MSc og PhD studenter.

 

PhD studenter (*hovedveileder)

2023 –         TBD*: Plant and climate impacts on grassland mycorrhiza FUNDER

2023 –         TBD*: Ericoid mycorrhiza in climate responses and feedbacks DURIN

2023 –         Nadine Artz*: Range-expander impacts in alpine ecosystems RangeX

2023 –         Kristine Birkeli*: Dwarf-shrub roles in climate responses and feedbacks DURIN

2021 –         Morgane Demeux*:  Plant and climate impacts on soil mesofauna FUNDER

2020 –         Joseph Gaudard: Global change effects on C fluxes INCLINE and ThreeD

2019 –         Anja M Jacobsen: Developing and testing methods for team learning bioCEED

2018 –         Ragnhild Gya*: I Indirect effects of climate change INCLINE

2017 –         Lorah Patterson: TransPlant experiments at RMBL, Colorado

2016 – 2022 Siri Vatsø Haugum*: Drought impacts on heathland ecosystems LandPress

2015–           Francesca Jaroszynska* Funksjonelle grupper og biodiversitet FunCaB

2015–           Inge Altuizen* Funksjonelle grupper og karbon FunCaB

2013–2017    John Guittar: Klima, planter og mikrober SEEDCLIM

2013–2017    Mari Jokerud*: Effekter av UvB-stråling på planter PARASOL

2011–2016    Tessa Bargmann: Effekter av brann i lynghei Heathland

2011–2014    Siri Lie Olsen: Klima og økologiske interaksjoner SEEDCLIM

2009–2012    Heidi Saure: Introduserte trær og mangfold INVALIENS       

2008–2014    Collins Bulafu: Skogfragmenter i Uganda MATRIX         

2008–2016     Perpetra Akite: Insektmengfold i Uganda MATRIX

2008–2012    Eric Meineri*: Klima og planters 'adferd' SEEDCLIM

2008–2016    Joachim Töpper*: Klima og populasjonsdynamikk SEEDCLIM

2008–           Jan Håkon Vikane: Intorduserte treslag i lynghei INVALIENS  

2007–2013    Krishna Shestra*:    Tregrenser i Himalaya

2007–2012    Liv Guri Velle*: Klima og suksesjon etter brann Heathland

2003–2009    Inger Måren*: Frøbanker i lyngheier Heathland

 

MSc studenter (*hovedveileder)

2021 –           Camilla Zernicow: Community responses to warming and interactions  INCLINE

2021 –           Ruben Tormodssæter*: Dark diversity in the Norwegian mountains   FUNDER

2020 –           Helene Sandsten: ThreeD: Global change and carbon flux in grasslands  ThreeD

2018 – 2022   Kristine Birkeli*: Drought effects on seed mass and growth LandPress

2019 – 2021   Ingrid J Dahle: Seed recruitment and range expansion INCLINE

2019 – 2020   Lasse SF Søgaard*: Resource allocation INCLINE

2019 – 2020   Gunvor Skjelstad*: Floral traits along climate gradients INCLINE 

2018 – 2020   Alexander Vågenes*: Drought effects on carbon flux in heathlands LandPress 

2018 – 2018   Joris Schwitter*: Seed predation along climate gradients SeedClim

2017 – 2019   Linn VassvikE: Phenology and pollinator mismatch FINSE

2017 – 2018   Elisabeth N. Hauge*: Traits during ontogeny LandPress 

2017 – 2018   William Garcia*: Microbial response to graminoid removal FunCaB 

2017 –  2018  Victoria GrapeE: Bryophyte traits in response to drought   LandPress 

2017 – 2018   Silje Östmann*:Phenology and pollinator mismatch FINSE 

2015 – 2018   Jesslyn Tjendra*: Microbial response to graminoid removal  FunCaB 

2015 – 2017   Ragnhild Gya *: Trait and ecosystem services in alpine grasslands FunCaB

2014–2016    Sigrid S. Bruvoll*: Røyk som spirestimulator Heathland

2012–2014    Ynghild G. Storhaug*: Pollinering som økosystemtjeneste     

2011–2013    Berhe Luel* : Brannhistorikk i norske fjell Heathland

2011–2012    Martha Ramirez*: Frøspredning og klima SEEDCLIM          

2010–           Kine Bakke Birkeland*: Nitrogen og biologisk mangfold   

2009–2012    Mari Jokerud*: Nitrogen og plantemangfold               

2009–2010    Sumal Aryal: Mennesker og mangfold i Himalaya

2009–2010    Astrid Berge*: Spredning og biologisk mangfold SEEDCLIM   

2009–2010    Kristoffer Hauge: Møll i Ugandas skoger MATRIX

2009–2010    Christine Pötch: Klima og ressursallokering SEEDCLIM          

2008–2010    Therese Kronstad: Sommerfugler i Ugandas skoger MATRIX

2008–2009     Øystein Langaker: Strender på Karmøy      

2006–2008     Kathrin Bochmühl: Høydegradienter på Svalbard          

2006–2008     Eva Kittelsen*: Villsau, mat og vekst Heathland

2005–2007     Jan Håkon Vikane*: Solblom på Vestlandet Heathland   

2005–2006     Håvard Nilsen*: biologisk mangfold på øyer Heathland              

2001–2002     Jarngerdur Gretarsdottir: Revegetasjon på Island

Publikasjoner
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig foredrag
Leserinnlegg
Kronikk
Poster
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Leder
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Database
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Brev til redaktøren
Nettsider (opplysningsmateriale)
Rapport
Short communication
Intervju tidsskrift
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Mine forkningsprosjekter (følg linkene til prosjektenes hjemmesider): 

DURIN: The underappreciated roles of dwarf-shrubs in responding to and influencing global climate change. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL FRIMEDBIO project 325645 (2022 – 2026).   

 FUNDER: Direct and indirect climate impacts on the biodiversity and FUNctioning of the UNDERground ecosystem. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL KLIMAFORSK project 315249 (2021 – 2025)

ECoMAP: Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning (ECoMAP). NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL KSPSAMARBEID20 project 320602 (2021 – 2024).

RangeX: Mechanisms underlying the success and impacts on biodiversity and ecosystem functioning of range-expanding species under climate change. BiodivERsA project 578 (2021 – 2023).   

DYNAMIC: Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL BRANNSIKKERHET project 298993 (2019 – 2022). 

ExperTS: Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL INTPART project 287784 (2019–2021).

INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL FRIMEDBIO project 274712 (2018–2021).  

RECITE: Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL INTPART project 274831 (2018–2021).