Anne Blanchard

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg har bakgrunn innenfor Science and Technology Studies (STS), og jeg forsker først og fremst på hvordan kunnskap brukes og skapes i samfunnsmessige og politiske beslutningsprosesser som omhandler komplekse og usikre problemstillinger.

Jeg skrev doktorgradsavhandlingen min (som jeg forsvarte i 2011) om «refleksiv tverrfaglighet.» Der så jeg nærmere på hvordan tverrfaglige dynamikker oppstår og utvikler seg, og hvordan de ender opp med å forme grensesnittet mellom vitenskap og politikk innenfor feltet klimaendringer.

Ved hjelp av et postnormalt vitenskapsperspektiv så jeg deretter nærmere på hvordan (usikker) havvitenskap ble brukt til å veilede beslutningstakere i det presserende spørsmålet om man skulle åpne Nord-Norge for videre oljeutvinning, og hvordan lokale stemmer endte opp med å forme debattene på viktige måter.

De siste årene har jeg delvis endret fokuset mitt for å jobbe med såkalt ELSA-forskning (etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter ved nye teknologier) innenfor presisjonsmedisinforskning; som en del av min tilknytning til Centre for Cancer Biomarkers. Sammen med stipendiater, postdoktorer og juniorforskere studerer jeg her kreftforskningens samfunnsmessige og politiske kontekst, og stiller spørsmål ved premisset om presisjonsonkologi i tilknytning til svært kompleks og usikker kreftbiologi.

Siden 2020 har jeg også ledet AFINOs forskningsskole, hvor jeg organiserer undervisning og læring med tanke på å kritisk undersøke ansvarlig forskning og innovasjon; hvordan dette blir iverksatt og evaluert, og tilknytningen til tverrfaglig og transdisiplinær forskning. Som et videre ledd i mine undersøkelser om hva ansvarlig forskning betyr, er jeg også involvert i SeMPER-Arctic- prosjektet,  hvor jeg legger til rette for refleksivitet innenfor konsortiet med tanke på å gjennomføre omsorgsfull og ansvarlig narrativ forskning i Arktis.

Formidling
Undervisning

Jeg underviser innenfor følgende emner/områder:

CCBIO903: Ph.d.-emnet Kreftforsking: etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt. Jeg samorganiserer og underviser i det nesten to uker lange, tverrfaglige ph.d.-emnet for medisinstudenter, som er en del av forskerskolen til CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers). Dette emnet skaper rom for kritisk tenkning rundt de bredere økonomiske, samfunnsmessige og etiske kontekstene innenfor kreftforskning, og gir doktorgradskandidater muligheten til å diskutere disse.

AFINO Research School: Jeg er leder for denne arbeidspakken innenfor AFINO-prosjektet, hvor jeg organiserer og tar del i undervisningen i ulike aktiviteter som sommer- og høstskoler og workshops for forskere tidlig i karrieren. Målet med aktivitetene er å studere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) på en refleksiv måte; RRIs teoretiske omriss, iverksettelse, evaluering, undervisning, dets lenker til inter- og transdisiplinær forskning, og måten RRI kan "gjenoppfinnes" for å støtte kritisk forskning. Det underliggende målet til AFINOs forskerskole er å skape et støttende miljø av forskere og aktører innenfor RRI, der de kan dele refleksjoner, erfaringer og ressurser i en kontekst preget av "rask forskning"; ofte drevet av idealer som hast, prestasjoner og fremragende forskning.

Master i bærekraft: Siden 2021 har jeg undervist innenfor SDG310: Introduksjonsemne: Tverrfaglege tilnærmingar til berekraft i den tverrfaglige mastergraden i bærekraft, og jeg har også veiledet mastergradsstudenter. Undervisningen min i SDG310 fokuserer på tverrfaglighet og transdisiplinaritet som refleksive metoder for å forstå og navigere komplekse og usikre bærekraftsutfordringer.

Publikasjoner
2023
2022
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Tidligere prosjekter:

Utdanning

2008 - 2011: Doktorgradsavhandling med tittelen 'Reflexive interdisciplinarity: Supporting dialogue on the role of science for climate change'. Fra Universitet i Bergen og University of Versailles Saint-Quentin (Frankrike)

2008: Mastergrad i Ecological Economics and Sustainable Development, University of Versailles Saint-Quentin (Frankrike)

2006: Grad i Earth and Environmental Sciences, University Louis Pasteur in Strasbourg (Frankrike)