Dag Elgesem

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Filosof, professor i IKT og samfunn. Normative spørsmål knyttet til informasjonsteknologi, spesielt personvern, demokrati og ytringsfrihet, etikk og internettforskning.
Bruk av modallogikk i filosofi og i resonnering om reaktive systemer, spesielt handlingslogikk.
Forskningsformidling på web.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Anmeldelse
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig kapittel
Faglig foredrag
Intervju
Webutstilling
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalgte publikasjoner

Prosjekter