Inger Haukenes

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskning

Mine forskningsinteresser inkluderer teorier om sosial ulikhet i helse og interseksjonalitet. Jeg er spesielt opptatt av kvinners helse, kjønnsperspektiver på trygd og betydningen av interseksjonalitet i forskning på bærekraftig arbeidsdeltakelse. I forskningsgruppen for Arbeid, Helse og Kjønn stiller vi spørsmål ved den norske sykefraværsmodellen og etterspør mer tverrfaglig samtidighet i oppfølging av sykemeldte i primærhelsetjenesten.

Prosjekt KLAR - Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv. Fra 2023 har mitt engasjement vært rettet spesielt mot å utvikle et prosjekt der overgangsalder og arbeid står i sentrum. Det lite forskning på hvordan plager i kvinners overgangsalder kan påvirke arbeidsdeltakelse, og varierende kunnskap blant kvinner selv og i helsetjenesten. Mangel på kunnskap kan føre til at kvinners plager ikke blir assosiert til overgangsalder og dermed blir diagnostisert, behandlet og medisinert som uspesifikke kvinneplager. Uspesifikke plager knyttet til muskel-og skjelett og lettere psykiske lidelser er de viktigste årsakene til kvinners sykefravær og uførepensjon midt i livet.

I NORCE er mitt engasjement knyttet til ‘The Norwegian GP-DEP study’, en omfattende registerstudie der vi undersøker hvordan fastlegeordningen og fastlegers oppfølging av pasienter med depresjon kan bidra til bærekraftig arbeidsdeltakelse.

Kvinnehelseutvalgets rapport (NOU) påpeker at det trengs mer forskning for å fastslå hvilken rolle overgangsplager spiller i kvinners frafall fra arbeidslivet i denne alderen. Videre at det trengs mer forskning på overgangsalderens innvirkning på kvinners fysiske og psykiske helse, og hvordan overgangsalderen oppleves for kvinner i ulike sosioøkonomiske posisjoner.

Undervisning

Haukenes underviser ved masterprogrammet Helse og samfunn

Hun har utviklet en modell for Dialogbasert gruppeveiledning av masterstudenter, som knytter an til Dialogisk undervisning og Sokratiske seminarer 

Emner og tema der Haukenes underviser

HELSAM301:Helse og samfunn, introduksjonskurs (10 stp). Tema: Grunnleggende innføring i forskningsprosessen, samt  sosial  ulikhet i helse og interseksjonalitet 

HELSAM305: Metode, kvantitative forskningsdesign (10 stp). Tema: Tverrsnitt design og prospektive kohort design.

UPSH301: Perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1 (10 stp). Tema: Fordypning i sosial  ulikhet i helse og interseksjonalitet

UPSH302: Perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2 (10 stp).Veiledning til gruppeoppgave

 

Publikasjoner

Publikasjoner siste 3 år.

 1. Valborg Baste, Inger Haukenes, Tone Morken, Bente Moen, Kjersti Alsaker. Utilisation of Norwegian crisis shelters before and during the COVID-19 pandemic. Women’s Health (Lond) 2023. doi: 10.1177/17455057231202405. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10559705/
 2. Meling HM, Anderssen N, Ruths S, Hjörleifsson S, Haukenes I. Stakeholder views on work participation for workers with depression and intersectoral collaboration in depression care: a focus group study with a salutogenic perspective. Scand J Prim Health Care 2023 Aug 1;1-10.doi: 10.1080/02813432.2023.2238019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10478590/
 3. Meling HM, Ruths S, Baste V, Hensing G, Haukenes I. Level of education and sustainable return to work among long-term sick-listed workers with depression: a register-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study). BMJ Open 2023 Jul 27;13(7):e072051. doi: 10.1136/bmjopen-2023-072051. https://bmjopen.bmj.com/content/13/7/e072051.long
 4. Theodorsen NM, Moe-Nilssen R, Bø K, Haukenes I. Effect of exercise on the inter-rectus distance in pregnant women with diastasis recti abdominis: an experimental longitudinal study. Physiotherapy. 2023 Aug 23;121:13-20. doi: 10.1016/j.physio.2023.08.001. Online ahead of print. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031940623000512?via%3Dihub
 5. Haukenes I, Hammarström A. Workplace gender composition and sickness absence: A register-based study from Sweden. Scand J Public Health 2023 Jun 2;14034948231176108. doi: 10.1177/14034948231176108. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/14034948231176108
 6. Øystein Hetlevik, Tone Smith-Sivertsen, Inger Haukenes, Sabine Ruths, Valborg Baste. Young adults with depression: A registry-based longitudinal study of work-life marginalisation. The Norwegian GP-DEP study. Scandinavian Journal of Public Health, 2023, 1–8 https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/14034948231165089
 7. Samulowitz A, Haukenes I, Bergman S, Grimby-Ekman A, Hensing G,. Psychosocial resources predict frequent pain differently for men and women: a prospective cohort study. PLOS ONE 2023 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0283222
 8. Samulowitz A, Hensing G, Haukenes I, Bergman S, Grimby-Ekman A. General self-efficacy and social support in men and women with pain – irregular sex patterns of cross-sectional and longitudinal associations in a general population sample. BMC Musculoskeletal Disorders 2022. Nov 29. doi:10.1186/s12891-022-05992-5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9707264/
 9. Anneli B Hansen, Valborg Baste, Øystein Hetlevik, Tone Smith-Sivertsen, Inger Haukenes, Derek de Beurs, Mark Nielen, Sabine Ruths. Comparison of depression care provided in general practice in Norway and the Netherlands: registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study). BMC Health Services Research. 2022 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08793-7
 10. Sharline Riiser, Valborg Baste, Inger Haukenes, Tone Smith-Sivertsen, Øystein Hetlevik, Sabine Ruths. Practice characteristics influencing variation in provision of depression care in general practice in Norway; a registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study). BMC Health Services Research 2022 Sep 26;22(1):1201. doi: 10.1186/s12913-022-08579-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9707264/
 11. Grung I, Anderssen N, Haukenes I, Ruths S, Smith-Sivertsen T, Hetlevik Ø, Hjørleifsson S. Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study. Scand J Prim Health Care. 2022 May 23:1-8. doi: 10.1080/02813432.2022.2074069. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9397414/
 12. Theodorsen NM, Fersum KV, Moe-Nilssen R, Bo K, Haukenes I. Effect of a specific exercise programme during pregnancy on diastasis recti abdominis: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2022 Feb 4;12(2):e056558. doi: 10.1136/bmjopen-2021-056558 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8819813/
 13. Ruths S, Haukenes I, Hetlevik Ø, Smith-Sivertsen T, Hjørleifsson S, Hansen AB, Riiser S, Meling HM, Baste V. Trends in treatment for patients with depression in general practice in Norway, 2009-2015: nationwide registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study). BMC Health Serv Res. 2021 Jul 15;21(1):697. doi: 10.1186/s12913-021-06712-w https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283991/
 14. D. Skovgaard, V. Siersma, SB. Klausen, H. Visnes, I. Haukenes, CW. Bang, P. Bager, KG. Silbernagel, J. Gaida, SP. Magnusson, M. Kjær, C. Couppé. Chronic hyperglycemia, hypercholesterolemia and metabolic syndrome are associated with risk of tendon injury. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. First published: 08 May 2021. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13984
 15. Dasa MS, Kristoffersen M, Ersvær E, Bovim LP, Bjørkhaug L, Moe-Nilssen R, Sagen JV, Haukenes I. The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes. Front Physiol. 2021 Feb 22;12:600668. doi: 10.3389/fphys.2021.600668. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7937612/
 16. Hansen, A. B., Baste, V., Hetlevik, O., Haukenes, I., Smith-Sivertsen, T., Sabine, R. (2020). "General practitioners' drug treatment for depression by patients' educational level: registry-based study." BJGP Open. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8170601/
 17. Riiser, S., Haukenes, I., Baste, V., Smith-Sivertsen, T., Hetlevik, Ø, Ruths, S. (2020). "Variation in general practitioners' depression care following certification of sickness absence: a registry-based cohort study." Fam Pract. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8211146/
 18. Triliva, S., Ntani, S., Giovazolias, T., Kafetsios, K., Axelsson, M., Bockting, C., Buysse, A., Desmet, M., Dewaele, A., Hannon, D., Haukenes, I., Hensing, G., Meganck,. R, Rutten, K., Schønning, V.,Van Beveren, L., Vandamme, J., and Øverland, Ø.,11, (2020). Healthcare professionals' perspectives on mental health service provision: a pilot focus group study in six European countries. Int J Ment Health Syst 14: 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7060571/
 19. Øyeflaten, I., Mæland, S., Haukenes, I. (2020) Independent medical evaluation of General practitioners´ follow-up of sick-listed patients: A cross sectional study in Norway. BMJ Open2020;10:e032776. doi:10.1136/bmjopen-2019-032776 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202711/
Prosjekter

Prosjektleder: KLAR - kvinnehelse, overgangsalder og arbeid (2024-2027).

Prosjektleder/hovedveileder: Prevention and reduction of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period. PhD candidate Nina Theodorsen

Prosjektleder/medarbeider: The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation. Research Unit for General practice, NORCE - Norwegian Research Centre

 • Hovedveileder: Collaborative depression care: aspects facilitating or hindering sustainable work participation. Heidi Marie Kirkeng Meling
Kort CV

Inger Haukenes er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Forskningsenhet for allmennmedisin (AFE) i NORCE – Norwegian Research Centre. Haukenes leder forskningsgruppe for ‘Arbeid, helse og kjønn’ ved IGS og er sentral i The Norwegian GP-DEP study i NORCE.

Haukenes er utdannet fysioterapeut, har en mastergrad i filosofi (2004), og en doktorgrad i sosial epidemiologi (2013) der hun undersøkte sammenhengen mellom arbeid, klasse og kjønn, og uføretrygd i den norske velferdsstaten.

Fra 2014 ble Haukene ansatt som postdoktor ved Folkehelseinstituttet i Bergen, innen NFR sitt Arbeidslivsprogram, der tema var ‘Kvinners høyere sykefravær’.

Haukenes har hatt flere forskningsopphold ved Gøteborgs Universitet knyttet til forskningsgruppe for ‘Gendered inequalities in health and social security’, og ved Universitetet i Umeå/ Norrland Universitetssykehus knyttet til forskningsprosjektet ‘Jämställd vård’.