Knut Einar Skodvin

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Undervisning

JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

JUS242 Rettergang

JUS243 Allmenn formuerett

Publikasjoner
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Programledelse
Populærvitenskapelig foredrag
Forord
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Anmeldelse
Leserinnlegg

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin