Knut Einar Skodvin

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Undervisning

JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

JUS242 Rettergang

JUS243 Allmenn formuerett

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Programledelse
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Kronikk
Forord
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Leserinnlegg
Anmeldelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin