Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Kort info

Jeg jobber med EU/EØS-regler om offentlig støtte (statsstøtte), og personvern. Nå for tiden er jeg medlem av Postutvalget, og Europarådets ekspertgruppe for KI og utdanningssektor (AI&ED).
Forskning

I forskning fokuserer jeg på EU/EØS-regler om statsstøtte og personvern/GDPR.

Statsstøtteregelverket utgjør en stadig viktigere del av EU/EØS-regelverket. Reglene sørger for at alle markedsaktører i det indre marked får konkurrere på like vilkår. Samtidig gir regelverket et stort rom til å støtte «policy objectives» som forskning, regional utvikling, miljøvern eller energiomstilling.

I 2016 vant min doktoravhandling om det markedsøkonomiske investorprinsippet ("The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle" en internasjonal pris for beste doktoravhandling innenfor statsstøtterett som ble skrevet i perioden 2012-2016.

Siden 2019 har jeg vært Associate Editor i European State Aid Law Quarterly, Lexxion, det største juridiske tidsskriftet som fokuserer på EU/EØS-regler om statsstøtte.

For en stund siden arrangerte jeg en workshop hvor statsstøtteregelverket og skatterett ble et tema. Les mer om workshopen som ble finansiert av UiBs SPIRE-midler 

Personvern og GDPR har blitt et svært aktuelt tema i de siste årene. Nå for tiden jobber jeg særlig mye med flere problemstillinger knyttet til bruken av kunstig intelligens i lys av personvernregelverket.

I sommer 2020 ble jeg invitert til å bli med i UiBs Pandemisenter som personver/GDPR-ekspert.

I 2021 var jeg medlem av UiBs tverrfaglige arbeidsgruppe – digital grunnkompetanse for UiB-studenter som var ledet av prof. Barbara Wasson, leder for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved UiB. Arbeidsgruppen kom med anbefalinger om innhold og form av opplæring som skulle tilbys til alle UiB studenter. Arbeidsgruppens rapport av mai 2021 ble utgangspunktet for seks DIGI emner som tilbys ved UiB. Undervisningen i de seks 2,5-studipoengs DIGI emnene gis av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB, og er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før. Jeg fikk ansvar for å lage DIGI113 Personvern ogg GDPR og i dag er jeg medansvarlig for emnet.

I 2021/22 deltok jeg i ett av fire prosjekter som ble tatt opp i Datatilsynets "Sandkasse for ansvarlig KI". Ifølge Datatilsynet er "Målet med sandkassen (...) å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv. Sandkassen hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger." I prosjektet til KS og SLATE analyserte jeg personvernrettslige utfordringer ved å bruke algoritmer til å analysere elvers personopplysninger for å sørge for tilpasset undervisning, noe opplæringslova gir elevene rett til.

Arbeidet med digital læringsanalyse i Sandkassen var grunnen til at jeg ble oppnevnt som medlem av Europarådets ekspertgruppe "Artificial Intelligence and Education" i oktober 2022. Ekspertgruppens rapport "Artificial Intelligence and Education. A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law" er utgangspunktet for å utarbeide en "resolution" om bruken av kunstig intelligens i skolesektoren som skal vedtas av Europarådets medlemmer i 2023. "Resolution" skal danne et grunnlag for bindende retningslinjer som etter planen skal vedtas i 2025.

Et annet prosjekt som involverer bruken av kunstig intelligens er ENDO4P-prosjektet ledet av Det medisinske fakultetet ved UiB. Prosjektgruppen skal søke om finansiering fra EU Horizon for å jobbe med persontilpasset behandling av hormonelle forstyrrelssel. Les mer om ENDO4P her.

Fra september 2022 er jeg førsteamanuensis II ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo hvor jeg deltar i gruppen The Clean Up Project finansiert av NFR. Clean Up-prosjektet står for "Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data".

Formidling

Siden høst 2019 har jeg vært medlem av Akademiet for Yngre Forskere (AYF), i perioden 2020-2021 var jeg varamedlem av Styret til AYF og medlem av Letten Prize-kommiteen.

Siden sommer 2021 har jeg vært leder for Fagutvalget EU- og EØS-rettslige spørsmål i ICJ (International Commission of Jurists) - norsk avdeling.

Utvalgte:

Kommentar: "Personvern om sensorer under pulten: - Sjokkerende", Forskerforum, 29. august 2023.

Kommentar: "Sender ut politisk reklame på e-post – forsker mener det kan være ulovlig", NRK, 22. august 2023.

Kommentar: "Jusseksperter: – E-postene kan være brudd på GDPR", Aftenbladet, 22. august 2023.

Kommentar: "Mener Smittestopp-data ikke ble anonymisert godt nok: Et svik", NRK Beta, 29. november 2022.

Analyse: "Not sure if it is aid, so better declare it compatible aid? Not so fast", EULawLive, 24. november 2022

Intervju: "Korona-listen: Slik samlet Bergen kommune informasjon om 120.000 bergensere uten å fortelle om det", Bergensavisen, 9. november 2022

Analyse: “General Court on when Commission must rectify decisions initiating formal State aid investigation procedures: Helsingin Bussiliikenne v Commission (T-603/19) and Helsingin kaupunki v Commission (T-597/19)”, EULawLive, 20. september 2022.

Analyse: “The devil is in the detail: Ryanair’s challenge to the recapitalisation of Finnair – Finnair II (T-657/20)”, EULawLive, 27. juni 2022

Innlegg "GDPR og Kunstig Intelligens", webinar "Kunstig intelligens og læringsanalyse i utdanning og rapportlansering", SLATE, 16. februar 2022

NRK Dagsnytt 18: "Rask tilgang til dine personopplysninger", 5. januar 2022

Dagens Næringsliv: "Ny teknologi kan gi politiet og Nav innsyn i «alt» bankene vet om deg med noen tastetrykk: – Dette er problematisk", 3. januar 2022

Analyse: “Discharging the Burden of Proof in State Aid Cases: The Problem of Consecutive Measures by the State Acting as Public Creditor”, EULawLive, 21. desember 2021

Datatilsynets podcast i "Sandkasse for ansvarlig KI" #4 SandKasten: Skreddersøm på samlebånd hvor jeg forteller om min rolle i AVT-prosjektet.

Intervju: "Kan personvernet overleve koronakrisen?", Juridika Innsikt, 21. juni 2021.

Analyse: "When does ‘existing aid’ become ‘new aid’ and does it always have to be notified? Some clarifications in the preliminary ruling: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania", EULawLIVE, 24. mai 2021.

Analyse: “Under Article 258 TFEU the burden of proof rests with the Commission, which may not rely on any presumption”, EULawLive, 15. januar 2021.

NRK Beta: Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne, 3. desember 2020.

Reagerer på Bergens nye korona­forskrift: – Hundre prosent sikkert at persondata kommer på avveie. Eksperter på datasikkerhet og personvern kritiserer koronaregler, Bergens Tidende, 29. oktober 2020

Analyse: “Clarifications on the Member States’ freedom to determine public policy objectives under Article 107(3)(c) TFEU” at EULawLIVE, 23. september 2020

"A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR" - a contribution on EFTA-Studies.org, 5. september 2020

Aftenposten - Kort sagt: Statlig propaganda i Polen, 8. september 2020

Debatt: – IB-saken viser hvorfor vi trenger personvern. Automatiserte avgjørelser kan gjøre livet enklere, men kan også lede til diskriminerende og urettferdige resultater. Bergens Tidende 17. juli 2020

Invitert til å delta i en a podcast "Misjon Vestlandet", PwC Bergen, for å drøfte koronakrisen, og for å se på om statens tiltak vil redde oss, eller om det vil slå feil.

Analyse “The compatibility of turnover-based progressive taxes with EU law” EULawLive, 4. mars 2020

Bokanmeldelse "Private Enforcement of European Competition and State Aid Law: Current Challenges and the Way Forward", F. WOLLENSCHLÄGER, W. WURMNEST, T. M.J. MÖLLERS (EDS.), EULawLive

Som medlem av Akademiet for Yngre Forskere AYF - "Ta forskernes mentale helse på alvor", Forskerforum.no 24. april 2020

Intervjuet i forbindelse med en avisartikkel: "Kommune skal lære opp privat selskap: Omstridt kommunalt-privat samarbeid kan være ulovlig statsstøtte"Sukkeravgiften ville møtt veggen i statsstøttereglene - kronikk i Dagens Næringsliv av 20. juni 2018 https://www.dn.no/meninger/2018/06/20/2045/Innlegg/slumpavgift-blir-statsstotteproblem

Har staten lov til å konkurrere på det private markedet? Intervjuet i forskning.no i kjølvannet av overlevering av rapport "På like vilkår" https://forskning.no/2018/02/juss-nar-staten-skal-leke-butikk/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-bergen 

Amazon og Apples skatteregning i EU Dagens Næringsliv, 2017-11-08

Innovasjon Norge må forklare seg Bergens Tidende, 2017-10-11

Like vilkår - men likere for noen Dagens Næringsliv, 2017-04-25

EU/EEA state aid law and the energy sector , Energy Lab, 2017-03-28

Kan være både tillatt og fornuftig Dagens Næringsliv, 2016-08-15

Hvor mye «kultur» i kulturaktivitet? Dagens Næringsliv, 2016-07-19

Undervisning

Veiledning av masterstudenter: EU/EØS-regler om statsstøtte, personvern, personopplysningsloven, GDPR (på norsk og engelsk)

Fagansvar for masterstudenter i EU/EØS-rettsgruppen

Undervisning:

JUS2302 EU and EEA State Aid Law - Bachelor (emneansvarlig)

JUS3502 EU and EEA State Aid Law - Master (emneansvarlig)

JUS2303 Privacy and Data protection - GDPR - Bachelor (emneansvarlig)

JUS3503 Privacy and Data protection - GDPR - Master (emneansvarlig, les mer her og her)

JUS221 Rettsstaten

DIGI113 GDPR og personvern (medansvarlig for emnet)

 

Publikasjoner
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leksikonartikkel
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Faglig foredrag
Leder
Programledelse
Kronikk
Programdeltagelse
Leserinnlegg
Short communication
Anmeldelse
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig monografi
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Jeg jobber med flere prosjekter som gjelder både personvern/GDPR og EU/EØS-regler om statsstøtte.

I 2021/2022 deltok jeg i AVT-prosjektet som ble tatt opp i Datatilsynets Sandkasse for ansvarlig Kunstig intelligens. AVT står for Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning (i grunnopplæringen). Prosjekteiere var: KS – Kommunesektorens organisasjon, Utdanningsetaten - Oslo kommune, SLATE –The Centre for the Science of Learning & Technology - UiB. Jeg bidro med kompetanse innenfor GDPR og fikk hovedansvar for blant annet avklaring av behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger til elever.

Hør gjerne på podcast laget av Datatilsynet hvor AVT-prosjektet forklares.

Fra oktober 2022 er jeg medlem av Europarådets ekspertgruppe "Artificial Intelligence and Education". Ekspertgruppen skal utarbeide en "resolution" om bruken av kunstig intelligens i skolesektoren som skal vedtas av Europarådets medlemmer i 2023. "Resolution" skal danne et grunnlag for bindende retningslinjer som etter planen skal vedtas i 2025.

Jeg er ivolvert i arbeidet med å få finansiering av Senter for Fremragende Forskning (SFF) ENDO4P ledet av Det medisinske fakultet ved UiB. Målet med prosjektet er å bringe feltet endokrinologi fra tradisjonell sykdomsorientert diagnostikk og behandling til en ny æra med persontilpasset medisin, der fokuset er på prediksjon og forebygging av sykdom, individuell behandling og pasientdeltakelse. Prosjektet innebærer samling og behandling av stordata, noe som skaper både enorme muligheter og interessante personvernproblemstillinger.

Som ledd av utvikling av et helt nytt spesialemne JUS294-2-A Privacy and data Protection – GDPR og JUS295-2-A Legal Technology: Artificial Intelligence and Law koordinerer jeg samarbeidet med Media City Bergen, en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Jusstudenter som tar JUS294-2-A får en unik mulighet til å anvende kunnskap om personvern og kunstig intelligens på ekte prosjekter som utvikles på Media City Bergen.

Mitt siste prosjekt innenfor statsstøtteregelverket gjaldt anvendelsen av EU/EØS-statsstøtteregelverket på skatterettens område. I november 2019 arrangerte jeg en workshop i Norwegian House of Research and Innovation i Brussel. Følgende eksperter deltok i workshopen: Georg Børresen, Assistand director general, Norwegian tax authorities: The "arm's length principle" from the perspective of Tax law, Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Director of the Competition Law Forum & Senior Research Fellow in Competition Law, British Institute of International and Comparative law: The "arms's length principle" in State aid cases - The latest from the Court of Justice of the European Union, Joana Christina Pedroso, Doctoral student in Tax Law, University of Gothenburg: The "arm's length principle" from a pluralistic perspective of EU law, Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at the University of Bergen: The selectivity condition in tax cases - where de we stand? Introductory remarks, The recent case law - (even) less clarity? Maarten Aalbers, PhD candidate, Leiden School of Law, Leiden University and Dr. Henrik Skar, Postdoctoral Research Fellow at University of Bergen, Christian Jordal, Deputy Director, State Aid Unit, EFTA Surceillance Authority: The Norwegian cash refund of the tax value of petrolium exploration costs - the question of selectivity in practice. New Recovery Notice - old problems (with national legislation)?, Dr. Malgorzata Cyndecka, Associate Professor at University of Bergen schemes implemented under GBER, time limitations, etc. Les hele programmet her.

Kompetanse

Utdanning:

2015 PhD, Tittel på doktoravhandling: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle

2008 60 poengs masteravhandling ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (The Market Economy Investor Principle)

2007 Master of Arts ved Law and Administration Faculty, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (General principles in Polish general administrative procedure)

2007 erasmusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (to semestre)

2005 Master of Arts ved Instituttet for internasjonale relasjoner, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen (Norway’s attitude towards the process of European integration and the European Union)

2005 Lærerutdanning i samfunnsvitenskap ved Det pedagogiske fakultet, Nicolaus Copernicus Universitetet i Torun, Polen

 

Praksis:

2009 Advokatfirmaet Schjødt DA, Brussel, juridisk rådgiver (1. mars - 30. september)

2008- 2009 EU-kommisjonen, Directorate General for Competition, State aid unit (1. oktober-28. februar), Blue Book trainee