Samia Touileb

Stilling

Førsteamanuensis, Språkteknologi

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Samia Touileb er førsteamanuensis innen språkteknologi (Natural Language Processing på Engelsk). Før dette var hun forsker ved MediaFutures (WP5 -- norsk språkteknologi), og postdoktor ved Språkteknologigruppen (LTG), Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Hun har en doktorgrad i språkteknologi fra Universitetet i Bergen.

Hennes hoved forskningsinteresser inkluderer skjevhet og rettferdighet i modeller innen språkteknologi, informasjonsekstraksjon, automatisk generering av sammendrag, og anvendelser av språkteknologiske- og maskinlæringsmetoder innen samfunnsvitenskapelig forskning.

Publikasjoner
Faglig kapittel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

OPINION COST action: https://www.cost.eu/actions/CA21129/

MediaFutures: https://mediafutures.no/2021/01/20/postdoc-samia-touileb/

NorDial: https://github.com/jerbarnes/nordial