Svein Are Mjøs

Stilling

Professor

Tilhørighet

Kjemisk institutt

Forskergrupper

Forskning

Målet med min forskning innen analytisk kjemi er å maksimere informasjonen som kan hentes fra analytisk instrumentering ved bruk av kjemometri. 

Aktivitetene for å oppnå dette målet kan deles inn i følgende kategorier:

  • Ekstraksjon av informasjon fra spektra og kromatogrammer for bruk til kvantifisering og identifikasjon. Dette inkluderer teknikker som støyreduksjon, spektral sammenligning og oppløsning av overlappende signaler.
  • Prediksjon av kromatografisk retensjon og retensjonsbaserte metoder for identifikasjon.
  • Optimalisering og standardisering av kromatografiske betingelser ved hjelp av responsflate-metodikk.

I tillegg utvikler jeg også Matlab-basert programvare for kromatografi og massespektrometri som brukes i vår undervisning og forskning. Jeg vedlikeholder også en samling med kromatografiske og massespektrometriske data for fettsyre-metylestre.

Undervisning

Kurs

Jeg underviser i emnet KJEM/FARM250 (Analytisk Kjemi), KJEM350 (Kvantitativ organisk analyse) og EMQAL AM15. 

Masteroppgaver

Masteroppgaver innen kjemometri eller analytisk kjemi tilbys til studenter på masterprogrammene i kjemi og medisinsk teknologi
 
Mange av oppgavene utføres på eksterne laboratorier, typisk på Haukeland Sykehus eller Havforskningstinstituttet.

 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

M.N. Chhaganlal, J. Underhaug, S.A. Mjøs*, Evaluation of NMR predictors for accuracy and ability to reveal trends in 1H NMR spectra of fatty acids, MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 61 (2023) 318-332. DOI: 10.1002/mrc.5336

C.C. Lin, A. Sengee, S.A. Mjøs*, Minor compounds and potential interferents in gas chromatographic analyses of human serum fatty acids. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B 1138 (2020) 121963. DOI: 10.1016/j.jchromb.2019.121963

H.D. Waktola, S.A. Mjøs*, Chromatographic efficiency of polar capillary columns applied for the analysis of fatty acid methyl esters by gas chromatography, JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 41 (2018) 1582-1592. DOI: 10.1002/jssc.201700908

Y. Zeng, S.A. Mjøs*, F.P.A. David, A.W. Schmid, Extension of least squares spectral resolution algorithm to high-resolution lipidomics data. ANALYTICA CHIMICA ACTA 914 (2016) 35-46. DOI: 10.1016/j.aca.2016.02.002

S.A. Mjøs*, H.D. Waktola, Optimizing the relationship between chromatographic efficiency and retention times in temperature-programmed gas chromatography. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 38 (2015) 3014-3027. DOI: 10.1002/jssc.201500364

M. Chhaganlal, L.K. Skartland, S.A. Mjøs*, Transfer  of retention patterns in gas chromatography by means of response surface  methodology, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1332 (2014) 64-72. DOI: 10.1016/j.chroma.2014.01.039

Z. Wasta, S.A. Mjøs*, A database of chromatographic properties and mass spectra of fatty acid methyl esters from omega-3 products. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1299 (2013) 94-102. DOI: 10.1016/j.chroma.2013.05.056

Y. Zeng, S.A. Mjøs*, S. Meier, C. Lin, R. Vadla, Least squares spectral resolution of liquid chromatography-mass  spectrometry data of glycerophospholipids. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A  1280 (2013) 23-34. DOI: 10.1016/j.chroma.2012.12.070

C. Sciotto, S.A. Mjøs*, Trans isomers of EPA and DHA in omega-3 products on the European market. LIPIDS 47 (2012) 659-667. DOI: 10.1007/s11745-012-3672-3

L.K. Skartland, S.A. Mjøs*, B. Grung, Experimental designs for modeling retention patterns and separation efficiency in analysis of fatty acid methyl esters by gas chromatography-mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1218 (2011) 6823-6831. DOI: 10.1016/j.chroma.2011.07.077

S.A. Mjøs*, B. Grung, A Rank annihilation approach to reducing the scan-effect in gas chromatography-mass spectrometry data. ANALYTICA CHIMICA ACTA 640 (2009) 33-39. DOI: 10.1016/j.aca.2009.03.011

S. Meier*, S.A. Mjøs, H. Joensen, O. Grahl-Nielsen, Validation of a one-step extraction/methylation method for determination of fatty acids and cholesterol in marine tissues. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1104 (2006) 291-298. DOI: 10.1016/j.chroma.2005.11.045

S.A. Mjøs, S. Meier, S. Boitsov*, Alkylphenol retention indices. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1123 (2006) 98-105. DOI: 10.1016/j.chroma.2006.05.002

S.A. Mjøs*, O. Grahl-Nielsen, Prediction of gas chromatographic retention of polyunsaturated fatty acid methyl esters. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1110 (2006) 171-180. DOI: 10.1016/j.chroma.2006.01.092

S.A. Mjøs*, The prediction of fatty acid structure from selected ions in electron impact mass spectra of fatty acid methyl esters. EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY 106 (2004) 550-560. DOI: 10.1002/ejlt.200401013

S.A. Mjøs*, Two-dimensional fatty acid retention indices. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1061 (2004) 201-209. DOI: 10.1016/j.chroma.2004.11.025

S.A. Mjøs*, Identification of fatty acids in gas  chromatography by application of different temperature and pressure programs  on a single capillary column. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1015 (2003)  151-161. DOI: 10.1016/S0021-9673(03)01240-8

S.A. Mjøs*, Spectral transformations for deconvolution methods applied on gas chromatography-mass spectrometry data. ANALYTICA CHIMICA ACTA 488 (2003) 231-241. DOI: 10.1016/S0003-2670(03)00679-2

S.A. Mjøs*, J. Pettersen, A rapid method for the analysis of hydrogenated  fats by GC with IR detection. JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS  SOCIETY 80 (2003) 839-846. DOI: 10.1007/s11746-003-0783-0

Alle publikasjoner i Christin:

Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin