Synne Sæther Mæhle

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forskningsfokus på rettsteori, juridisk metode og rettsvitenskapelig forskningsmetodikk.

Leder av forskergruppen for rettsteori, sammen med Jørn Jacobsen, se
Forskergruppe for rettsteori | Universitetet i Bergen (uib.no)

Undervisning

Emneansvar for

Forskerlinjen i sin helhet er omtalt her:
Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet | Det juridiske fakultet | Universitetet i Bergen (uib.no)

 

Publikasjoner
Prosjekter

Avsluttede prosjekt:

2012-2015:   Prosjektleder for forskningsprosjektet Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk i       tverrvitenskapelige prosjekt