Asbjørn Engevik

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Avdeling for kulturhistorie Universitetsmuseet i Bergen

Forskning
  • Arkeolog
  • Forsker ved Avdeling for kulturhistorie

 

Publikasjoner
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig bok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Christin

Prosjekter
  • Heritageization - from Industrial Ruins to Cultural Heritage. Understanding the processes of present day heritage-making
  • Genes, sex and identity - biological and social relations in the Iron Age
Forskningsfelt
  • Jernalder i Norden og Europa
  • Regioner og regionalisering
  • Klassifikasjon, typologi og kronologi
  • Utvikling av FOU-miljøer
  • Samtidsarkeologi