Fredrik Bjerknes

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskning

Jeg er stipendiat i journalistikk og er omtrent halvveis i mitt doktorgradsprosjekt der jeg forsker på hvordan nye teknologier og visuell historiefortelling forandrer undersøkende journalistikk. I prosjektet forsøker jeg å finne mer ut om hvem som identifiserer seg som undersøkende journalister; hva de gjør og hvor skillelinjene mellom undersøkende journalistikk og annen journalistikk eventuelt går. Jeg ser også nærmere på hvordan bilder og videoer brukes av undersøkende journalister for å bevise at overtramp eller overgrep har funnet sted. Prosjektet som helhet er en kritisk utforskning av de epistemiske og diskursive strategiene journalister bruker for å sannsynliggjøre påstander om verden på en autoritetsskapende måte.

Fra tidligere har jeg over ti års praktisk erfaring fra mediebransjen der jeg har jobbet som fotojournalist, fotosjef, bilderedaktør, journalist og videoredigerer for blant annet Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Dine Penger og Bloomberg. Jeg er også utdannet lektor i mediefag og norsk fra Universitetet i Oslo.

Formidling

Debattinnlegg og kronikker:

«Er man misfornøyd med SKUP, bør man sende inn metode­rapport»

https://m24.no/debatt-fredrik-bjerknes-skup/er-man-misfornoyd-med-skup-bor-man-sende-inn-metoderapport/345102

Undervisning
Publikasjoner
Prosjekter

My article-based PhD project examines how new technology, and the ongoing visualization of news, are changing the presentation forms and the epistemic practices of investigative journalism. The project deploys a variety of qualitative methods and draws upon theoretical perspectives from epistemology, field theory and visual culture theory to analyze the knowledge claims and stories investigative journalism makes about the world, but also about itself. The project will contribute mainly to three strands of scholarship within journalism studies: journalism as boundary work and knowledge-producing field, the digital epistemologies of journalism and to the study of investigative journalism.