Jens Eike Schnall

Stilling

Førsteamanuensis , norrøn filologi

Tilhørighet

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Faglig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin