Monica Jordheim

Stilling

Førsteamanuensis, Marin Naturstoffkjemi - Analytisk organisk kjemi

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Natural Products and Marine Bioresource Development

https://www.instagram.com/jordheimresearchmnp/

  • Qualitative and quantitative analysis of high value natural products from marine sources, particularly focused on polyphenols and pigments in seaweeds and seagrasses
  • Chemical analysis of marine deep-sea materials collected in Norway
  • Bioprospecting and search for novel compounds
  • Chemical ecology, biosystematics studies and interdisciplinary applications

Monica Jordheim´s main research interests are to enhance scientific knowledge and application value of various natural products. Jordheim has over twenty years of experience in quantification and identification of natural products, including full molecular elucidation.

Because of the structural diversity, characterization of natural products requires an integrated analytical approach including optimized extraction techniques, multiple steps of chromatography, High Resolutions Mass spectrometry (HRMS) and high field NMR analysis.

 

Undervisning

Jordheim er Utdanningsleder på Kjemisk institutt og jobber med Studiekvalitet og utdanningsprogram knyttet til insituttet. 

 

BA og MA - prosjekter:

Organisk analyse (ekstraksjon, isolasjon og analyse (HPLC, MS, NMR, UV-Vis)) med ulike prosjekt innen bioprospektering og utvikling av marine bioressurser (alger: tang og tare (høstet og dyrket), sjøgress, marine planter og dyphavsmateriale). Flere av prosjektene gjøres sammen med industrielle partnere. 

 

Utvikling og undervisning av:

KJEM235 https://www.uib.no/emne/KJEM235    (10 ECTS)

Mål og innhald

Emnet skal gje ei forståing av korleis ein kan analysere organiske sambindingar ved hjelp av spektroskopiske metodar som infraraud-(IR), ultrafiolett-synlig (UV-Vis) og kjernemagnetisk resonans-(NMR) spektroskopi, samt massespektrometri (MS). Emnet er spesielt konsentrert om tolking av data, men ei grunnleggjande forståing av dei ulike analysemetodane blir også vektlagt. I kurset vil hovudfokus ligge på metodane NMR og MS.

 

Publikasjoner
Poster
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Jordheim forskergruppe

Jordheim Research Group:

Postdoctoral researchers:

PhD-students:

MSc-students:

Visiting students:

  • Marta Gonzalo Barrajón (Universidad Complutense de Madrid, Spaine - ERASMUS)

Researchers:

  • Deisy Viviana Sarmiento Garzori (Partner: Arctic Feed AS)

 

Stillinger/Positions

Jordheim is the: