Rasmus T Slaattelid

Stilling

Instituttleder, professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning
  • Kunnskapsbasert politikkutforming
  • Forskingspolitikk
  • Vitskapsfilosofi
  • Visualisering av kunnskap
Undervisning
Publikasjoner
Prosjekter

Humanities in Practice (2018-)

Visualizations of Climate Change (NFR - SAMKUL 2016-2017)

Images of Knowledge (2014-2016)

Imag(in)ing the Nanoscale: Interactions between Science, Public Media, and Art (2009-11)

HUMPOL - Humanities for policy (NFR - SAMKUL 2012-13)

Kompetanse

Vitskapsteori, vitskapsetikk, forskningsetikk, humanioras vitskapsteori.